Graffit Gallery Varna
360° Цветана Манева, видео инсталация, 31.05.-08.06.

(english text below)

Фондация „Международен театрален фестивал Варненско лято“ и галерия „Графит“ ви канят на откриването на видео-инсталацията
360° Цветана Манева (31.05. – 08.06.2014)
на 31 май (събота) от 18 часа в присъствието на художника Венелин Шурелов и актрисата Цветана Манева

„Във видео портрета на Цветана Манева опитах да закодирам онова, което свързвам с вълнуващите и въздействащи изживявания в театрална ситуация. Спектакуларно, драматично, свръхестествено, магично, технологично и непременно ориентирано към значещата фигура на актьора. Смесвайки основни сценични креативни елементи като осветление, специални ефекти, механизация и използвайки високотехнологична снимачна техника, 360-градусовата ротация около Цветана Манева се превърна в своеобразен танц, но не само с човека, но и с човешкото.“

Видео инсталация на Венелин Шурелов (SubHuman Theatre)
Звукова среда Сибин Василев
Оператор Веселин Христов

Инсталацията се състои от 3 канална видео прожекция с приблизително времетраене на всеки цикъл около 3 минути и холограма (обект, кутия).

Проектът се реализира с подкрепата на Министерство на културата, НБУ, НХГ, Shortcut Productions, SubHuman Theatre, Phormatik Visual LAB

Изложбата е в програмата на Международния театрален фестивал „Варненско лято“

Цветана Манева 360º – Видео 1 from venelin shurelov on Vimeo.


360° Tsvetana Maneva

Video installation by Venelin Shurelov (SubHuman Theatre)
Audio: Sibin Vassilev
Camera: Vesselin Christov

“With this video portrait of Tzvetana Maneva I tried to express the feeling I relate to the fascinating and powerful theatrical experience. Spectacular, dramatic, surreal, magical, technological and above all, oriented towards the most important figure – the actor. Mixing basic creative stage elements such as light, special effects, mechanization and using the most advanced film and video technology, the 360 degree rotation around Tzvetana Maneva has become similar to a dance, not only with the person, but also with the human”.

The installation is made of a 3-channel video projection, which duration is approx. 3 minutes for each sequence and of a hologram (an object, a box).

The project is supported by The Ministry of Culture, The Sofia Municipality, New Bulgarian University, UBB, The National Art Gallery, Shortcut Productions, Janet 45, SuhHuman Theatre, Prormatik Visual LAB, etc.

The exhibition is part of the Varna Summer Thetre Festival programme.

Коментарите са изключени.

Архив