Graffit Gallery Varna
Graffit Gallery
Archive for юли, 2011
Божествена комедия, Салвадор Дали 07.07.-07.09.
Божествена комедия, Салвадор Дали 07.07.-07.09.

За „Божествената комедия” на Дали се казва, че е най-значителната творба на художествената илюстрация на ХХ век. Илюстрациите на испанския художник са изградени свободно върху текста на най-великото италианско литературно произведение – „Божествена комедия” на Данте Алигиери. Дали се самоотъждествява с Данте и неговата алегория за пътуването на душата към Бога, водена през Ада (Inferno) и Чистилището (Purgatorio) от древноримския поет Виргилий, и след това през Рая (Paradiso) от Беатриче, обезсмъртената платоническа любов на Данте, а за Дали – съответница на неговата голяма любов – Гала.

Архив