Graffit Gallery Varna
Планирана неизправност, Мариана Василева и Петко Дурмана, 17.05.-17.06.

scroll for english

Колизията между модел и действителност е представена в изложбата с инсталации, видео, фотография и живопис на художниците Мариана Василева и Петко Дурмана. Разпадът на идеологиите и на познатитe модели – социални, политически, икономически, се преживява особено чувствително във време на криза. Чрез  художествени похвати, подчинени на абсурда, преобръщане на смисли, изместване на фокуса, игра на думи, удвояване на реалността, работите в изложбата коментират разрива и предлагат мисловни инструменти за  справяне с разминаването между идеален тип и действителност. В пространството на галерията обичайното безпокойство и фрустрация от неизправността са отменени от завършеността на огледални светове, в които дисфункцията и неизправността са част от стратегията на художниците.

Маргарита Доровска – куратор

Вернисаж | Vernissage | 17.05.2013 | 19:00

В програмата на фестивала за съвременно изкуство contempo 2013 и МТФ „Варненско лято“

Био

Марина Василева, Turnово, 2013, видео Mariana Vassileva, Turnovo, 2013, video

Мариана Василева, Turnово, 2013, видео
Mariana Vassileva, Turnovo, 2013, video

Мариана Василева е родена в Антоново. Училищните си години прекарва в Стражица, където днес често се връща. От двадесет години живее и работи в Берлин.

В основата на темите, които я занимават стоят хуманизмът и екзистенциализмът. Езикът й е визуално лаконичен, ясен. Често формулиран като шега и белязан от на пръв поглед безобидна ирония, изказът й е изпълнен с личностен и социално-политически дуализъм.

Служи си с почти всички медии при осъществяване на проектите си – видео, скулптура, инсталация, фотография, рисунка. С привидно семпли и деликатни жестове, работите й имат индивидуално и дълбоко въздействие.

Василева е участвала в изложби в някои от водещите музеи и галерии за съвременно изкуство в света, сред  които Тейт в Лондон, Музея за съвременно изкуство в Монреал, Московския музей за модерно изкуство, Музея Рейна Софиа в Мадрид, Музея за съвременно изкуство в Скопие, Институтът за съвременно изкуство в Сингапур, Музея за съвременно изкуство на Юкатан в Мерида, Мексико, CaixaForum в Палма де Майорка, Националния музей за изящни изкуства в Сантяго де Чили и Oi Futuro в Рио де Жанейро.

Участвала е в седемнайстото биенале в Сидни, четвъртото московско биенале, Август в изкуството във Варна, първото Биенале на края на света в Ушуайа (Аржентина), четвъртото биенале в Куритуба, Бразилия, третото прожекционно биенале Lichtsicht в Бад Ротенфелде, Германия.

През май 2013 има самостоятелна изложба в галерия DNA в Берлин и участва в изложби в Paso des Artes, Сао Паолу и Maison Particulere, Брюксел.

Петко Дурмана, дигитален печат от серията Бягащи хора, 2013 Petko Dourmana, digital print part of the series People Running, 2013

Петко Дурмана, дигитален печат от серията Бягащи хора, 2013
Petko Dourmana, digital print part of the series People Running, 2013

Петко Дурмана е роден в Елена през 1970 г. Живее в София. В работата си често използва нови медии и технологии. Художествените му интереси са фокусирани върху човешкото възприятие и възможността за комуникация чрез предимствата и недостатъците на новите технологии. Обект на много от творбите му е визуалната репрезентация на историята и визиите за бъдещето.

Негови произведения са показвани в: ZKM – Център за изкуство и медии, Карлсруе, Германия, Музей за съвременно изкуство в Талин, Института за съвременно изкуство в Лондон, Музей за изкуство Челси и Location One в Ню Йорк. Негови проекти за публични пространства са реализирани в София, Берлин, Манчестър и Ню Йорк.

През 2012 има самостоятелна изложба в галерия Графит във Варна.

Дурмана е съосновател и председател на Център за медийни изкуства Интерспейс в София.

Маргарита Доровска е куратор. Работи със Сдружение Интерспейс от 2005 година, като организира събития, резиденции за художници и изложби. Сред проектите, които е реализирала са Транзитланд. Видео изкуство от Централна и Източна Европа 1989 – 2009, EMARE 2008 – 2009 (резидентна програма за художници, работещи с нови медии), Opening the Closed Shops – обменна резидентна програма, реализирана в партньорство с Akademie Schloss Solitude, Щутгарт. През периода 2006 – 2007 в качеството си на директор на Фондация Култ.бг отговаря за администрирането на Фонд за подкрепа на дебютни проекти. Завършва магистърска програма в Royal College of Art, Лондон. През откомври и ноември 2012 година Маргарита е резидент на Video Data Bank,  Чикаго със стипендия от CEC ArtsLink. Също така е била стипендиант на Akademie Schloss Solitude, Щутгарт, през 2006 година.

________________________________________________________

Designed to Fail

The collision between reality and the constructed models through which it becomes thinkable is presented with installations, video, photography and painting by Mariana Vassileva and Petko Dourmana.  The collapse of ideologies and social, political and economic models is particularly acutely perceived in times of crisis. The artists employ absurdity, shifts of meaning, reframing, play on words, and doubling of reality to comment on this breakdown and offer thought constructs to tackle the incongruence between reality and ideal type. The usual anxiety and frustration caused by failure are revoked in the gallery space by the completeness of mirror worlds, in which dysfunction and failure are part of the artists’ intention.

Margarita Dorovska – curator 

The exhibition is part of the programme of contempo 2013 festival and International Theatre Festival Varna Summer 2013.

Artists’ bios

Mariana Vassileva was born in Antonovo, Bulgaria. She spent her school years in Strazhitsa, where she often returns. For more than twenty years now she has been living in Berlin.

At the heart of the topics that preoccupy her stand humanism and existentialism. Her language is visually concise. Often playful and marked by what at first sight innocently appears as irony, upon closer observation her expression reveals personal and social and political dualism.

She uses various media to realize her projects – video, sculpture, installation, photography and drawing. With simple and subtle gestures her works have very personal and profound impact.

Vassileva has participated in exhibitions at some of the leading museums and galleries, among which are Tate Britain, Musée d´art Contemporain Montréal, Moscow Museum of Modern Art, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid, Museum of Contemporary Art Skopje, Institute of Contemporary Arts Singapore, Museo de Arte Contemporaneo Ateneo de Yucatan, Mexico,  CaixaForum, Palma de Mallorca, Museo National de Bellas Artes, Santiago de Chile, Oi Futuro, Rio de Janeiro.

Her works have been shown at the seventeenth Biennial of Sydney, the fourth Moscow Biennial of Contemporary Art, August in Art Biennial in Varna, the first Biennial at the End of the World in Ushuaia, Argentina, the fourth biennial in Curitiba, Brasil and the third projections biennial Lichtsicht in Bad Rothenfelde, Germany.

Petko Dourmana was born in Elena, Bulgaria and lives between Sofia and London. He works with a variety of contemporary art forms that involve technology and new media. His current artistic interest is focused on exploring human perceptions and abilities for communication trough the advantages (and disadvantages) of new technologies. Most of his works, research and experiments are based on the visual representation of history and visions for the future.

His artistic projects have been shown in white-cube type of art spaces like ZKM Karlsruhe, ICA London, Chelsea Art Museum, Location One in New York but also in public space in Sofia, Berlin, Manchester, New York. His work has been shown at the Sundance Festival, Siggraph and ISEA (International Symposium on Electronic Art.).

In 2011 he had a solo exhibition at Graffit Gallery in Varna.

He is co-founder and chairman of InterSpace Association, Sofia.

Margarita Dorovska is curator. She has worked with InterSpace Media Art Centre since 2005, organizing events, exhibitions and artist residencies. Among the projects she has realized are Transitland. Video Art from Central and Eastern Europe 1989-2009, EMARE 2008-2009 (a residency programme for artists working with new media), Opening the Closed Shops – residency programme and exhibition, realized in collaboration with Akademie Schloss Solitude, Stuttgart. In the period 2006 – 2007 in her capacity of managing director of Cult.bg Foundation she manages the operations of the Fund for Support of Emerging Artists in Bulgaria. She holds an MA in Curating Contemporary Art from Royal College of Art in London. In October and November 2012 Margarita was resident curator at Video Data Bank, Chicago. She was also a fellow of Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, in 2006.

Коментарите са изключени.

Архив