Graffit Gallery Varna
Graffit Gallery
16-то Международно биенале на графиката Варна 2011, 19.05-03.07.

Шестнадесетото международно биенале на графиката е една от най-значимите и представителни артистични прояви на съвременното графично изкуство във Варна и България през 2011 г. Поредното му издание е не само продължение на традицията да се съхрани графичната художествена култура. То е среща и изява на художници от различни държави и поколения, с различни естетически позиции, световъзприятия и национални наслагвания.

Разнообразието от творби и авторски почерци се дължи на представянето на 314 художници от 53 страни. Сред тях паралелно с редица утвърдени в графичното изкуство творци, впечатление прави и появата на нови имена, определящи в голяма степен съвременните тенденции в световната, европейската и българската графика. Наред със стремежа на организаторите и журито да запазят  класическите техники и характер на графичното изкуство, интерес предизвикват и автори с афинитет към техническите нововъведения,  към развиването и обогатяването на съвременния графичен език, към създаването на неповторими композиционни и пластични решения, най-често равностойни по своите художествени качества на традиционната графика и творби. Това превърна експозицията в пъстра панорама от индивидуални и неповторими творчески търсения, новаторски похвати и разнородни технологични и стилистични направления, представени в традиционния си вид – отпечатък върху хартия.

Като цяло графиките, участващи в това Биенале се отличават с оригинална стилистична сложност, категоричност и перфектното техническо изпълнение, с впечатляващ хармоничен синтез на линии, петна, цветове и форми, с богатство на образи и детайли, структури и фактури. В техните пластове се долавят отраженията на съвременната култура, пречупена по своеобразен начин през личното творческо присъствие на авторите. С мощните си интелектуални изблици, задълбочени анализи и виртуозни изображения те създават един имагинерен свят, в който блянове и видения, архетипи и подсъзнателни внушения, минало и настояще размиват своите граници, превръщайки се в послание и част от културата на съвременната българска и световна графика.

Гл.ас.д-р Деница Янева

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Членове на журито на 16-то Mеждународно биенале на графиката – Варна 2011 са: Марк Фризинг (Люксембург) – Носител на Голямата награда от 15-то Международно биенале на графиката – Варна 2009, Владо Гьоревски (Република Македония) – директор на Биенале на графиката – Битоля, Мице Янкуловски (Република Македония) – директор на галерия „Остен”, Любен Генов – председател на Съюза на българските художници, Венцеслав Антонов – директор на Галерията за графично изкуство и Международното биенале на графиката.

16-то Международно биенале на графиката – Варна 2011 не изневерява на традицията да среща край морето художници от различни държави и поколения с различни естетически позиции. Свои творби излагат през тази година 314 художници от 53 страни, като най-силно участие регистрират Япония, Полша, Италия, САЩ, Аржентина, Великобритания, България, Сърбия и Македония, а присъствието на Уганда, Индия, Непал, Парагвай, Колумбия и Нова Зеландия допълва експресивната визия на форума. От кандидатствалите през тази година 309 чуждестранни графици с 518 творби, журито допуска за участие 220 автори с 319 творби. От постъпилите 242 графики на 134 български автори, са селектирани 168 творби на 93 автори. Разнообразието от стилистики и тенденции безспорно придава на XVI Международно биенале на графиката характер на представителна панорама на съвременното графично изкуство.

Международното биенале на графиката е част от проекта Варна – кандидат за европейска столица на културата 2019 и се провежда под патронажа на кмета на Община Варна Кирил Йорданов.

Коментарите са изключени.

Архив