Graffit Gallery Varna
През девет земи, изложба-графика, Пламена Димитрова-Рачева, 10.09.-28.09.

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА-РАЧЕВА
ПРЕЗ ДЕВЕТ ЗЕМИ…
Изложба – графика
10.09.-28.09.

 Откриване | 10.09. | 18:30 часа

Пламена Димитрова-Рачева е изкуствовед и художник. Завършила НХА “Николай Павлович” в София, тя работи и специализира в областта съвременното изкуство.

Настоящата юбилейна изложба представя селекция графични произведения върху ръчно лята хартия с автобиографичен характер от периода 2008-2013 г. При създаването им са използвани различни медии – фотография, рисунка, колаж и инсталация, преминаващи през многостепенна дигитална трансформация на образите.

„През девет земи…” в митологичната, фолклорната и приказната ни традиция е израз за нещо много, много далеч ….Това е метафора на инициацията, т.е. посвещението, което човек преминава в годините на своя живот.

В античната древност преминаването през девет земи е свързано с идеята за „сбъдването”, т.е. хероизацията или херогамията. „През девет земи” винаги означава трансформация на личността, постигнала по-висша степен на себепознание. Обикновено тя е видима, т.е. постигната чрез обучение, и вътрешна, придобита с житейския опит в изпитанията, на които ни подлага света.

Деветте земи в митологията имат девет небеса. Девет планети от нашата слънчева система в астрологията управляват съдбата на хората и имат пряко влияние в духовния и физическия им живот. В космичния модел на света деветте небесни сфери от Дантиевия Рай представляват духовните йерархии на 9-те ангелски чина; или на 9-те степени на посвещение в духовното израстване на човек. Опозиция на тях са 9-те кръга на Ада и 9-те степени на духовно падение в него.

Според „Вечният календар”, с който се отмерва живота на предците ни през епохата на Възраждането, ние съществуваме в орбитата на цикличното космично време в едно органично цяло с природния свят. За разлика от тогава, днес ние сме подчинени на линейното време в новите годишни календари, които отмерват само дни и месеци (с отбелязаните празници в тях). В датите не съществува връзка с предишни и бъдещи времена, както е във „Вечния календар”. Но, има и още една особеност в него – в сравнителни таблици са отразени циклите на космичното време с отбелязаните в тях събития, прогнози за времето и съдбата на народите. Те са предизвестени, както и в цикличността на човешкия живот, в който след първите 9 години за всеки следващ етап се прибавят 8, т.е. 9-17-25-33-41-49-57-65-73-81-90 и т.н.

В настоящата изложба „През девет земи” са представени цикъл графични произведения с кодирани названия от дати. Отпечатани в един екземпляр върху ръчно отлята, колорирана хартия, те са колажирани в специално изработени вътрешни рамки с флорални мотиви. При създаването на графиките са използвани различни медии – фотография, рисунка, колаж, инсталация, словесни форми преминаващи през многостепенна дигитална трансформация на образите.

Реалността доведена до абстракция, сублимира от пространството фрагменти и отразява духовния мир на художника. Графичните листове са знакови образи, показващи различни състояния на единението на човека с природата. В паралелни визии, те ни внушават идеята за различните етапи в човешкия живот. Метафората за деветте земи е метафора на деветте възрасти, през които авторката преминава според отмерването на времето във „Вечния календар”.

Всички включени в изложбата произведения са авторски екземпляри и имат автобиографичен характер.

Пламена Димитрова - Рачева Автопортрет /Прелом/. 2007, фотография/колаж

Пламена Димитрова – Рачева
Автопортрет /Прелом/. 2007, фотография/колаж

От автора

Рисувам неща лични, автобиографични неща, които бих искала да споделя с другите.

Рисувам, защото пространството на моето въображение ме прави свободна.

Рисувам, защото това е нещо изначално в мен, подчинено на вътрешната ми потребност от красота и хармония. Така предавам естетичен и етичен образ на отношенията между мен и света.

Рисувам не от амбиция, а от вътрешна духовна потребност и това ме прави независима от амбициите на другите.

Материалният свят е красив и мъдър и ако очите ни могат да разпознават красотата, ние щяхме да познаем и да придобием мъдростта. Това не се учи, това се надгражда и самовъзпитава.

За мен словото и образа са неделими, така, както мъжкото и женско начало са неделими в създаването на света.

Пламена Димитрова-Рачева

Септември 2013 г.

Историята е затвор ІІ. 2008.  Смесена техника, Е/А

Историята е затвор ІІ. 2008.
Смесена техника, Е/А

Двама І. 2009. Смесена техника, Е/А

Двама І, серия Вдън горите Тилилейски…2009,
смесена техника, Е/А

 

 

„През девет земи...” 2013. Ръчно отлята, колорирана хартия. Авторски отпечатък, тираж 1/1

През девет земи…
2013. Ръчно отлята, колорирана хартия. Авторски отпечатък, тираж 1/1

Коментарите са изключени.

Архив