Graffit Gallery Varna
Архитектура на цветовете, самостоятелна изложба на Силвио Формикети, 22.08.-09.09.

english below

На 22 август 2012 г. от 18.30 часа в присъствието на маестро Силвио Формикети ще се открие самостоятелната му изложба със заглавие АРХИТЕКТУРА НА ЦВЕТОВЕТЕ в галерия Графит, която се организира съвместно с Италианския културен институт в София. Необикновеното пространство е мястото, в което италианският маестро ще представи новия си цикъл, създаден за специално за случая, на любимата му основа – хартията. Ще бъдат изложени шейсет творби с размери 56 x 76 см върху твърда хартия с неправилни ръбове, без рамки, за да се изрази свободата и непосредствеността на произведенията. Архитектурната концепция за цвета и за подходящото хроматично съчетание преобладава в структурната композиция на платната, която по този начин изглежда прецизна, сякаш нищо не е оставено случайно. Някои от творбите препращат дори към китайската живопис. Архитектури, изпълнени с въздух и грундирани върху хартия от художника, заемат само централната част на художественото пространство, докато периферията остава празна и „диша”.

Формикети с удоволствие използва хартията, защото грундирането на цвета е мигновено. Прилага техниката с маслени бои, а запълването на нишките с цвят (дрипинг) е очевидно и се повтаря. Преобладаването на червеното, което се забелязва в тези творби, добре изразява усещането за страст и любов, което художникът изпитва към хартията. Силата и интензивността на жеста, който изразяват произведенията, ще грабнат и този път публиката, която ще посети изложбата.

Галерия „Графит“ – Варна предлага на признатия за една от живите легенди на неформалната европейска живопис Формикети възможността да изложи творбите си за втори път в България – държавата, с която е установил дълбок вътрешен диалог. За първи път той представи 60 маслени платна с големи размери на самостоятелната си изложба, озаглавена БЪЛГАРСКИ ВИДЕНИЯ, която се състоя от 20 юни до 9 юли тази година в София в Националната галерия за чуждестранно изкуство. На откриването вечерта италианският художник показа бързата си, енергична и наситена с жестове техника на присъстващите гости, като рисува на живо – първо на платно, а след това и върху два модела. Видеото от тази паметна вечер ще бъде прожектирано на експозицията във Варна.

Силвио Формикети е роден в Пратола Пелиня (област Акуила) през 1969 г., където живее и твори. Той е самоук художник, който в първите си произведения изобразява голи женски фигури и пейзажи от вътрешността на област Абруцо. От средата на 90-те години проявява интерес към неформалната живопис, от Полък до американския стил екшън пейнтинг, както и до Дова, Афро, Ведова и Ханс Хартунг. През 1999 г. преминава към абстракционизма на знаците и жестовете, а през 2011 г. става главно действащо лице в 54-тото Биенале във Венеция в италианския павилион с куратор Виторио Згарби. Прави многобройни изложби в цяла Италия, а в София се състоя първата му международна изява.

Анна Амендоладжине – директор на Италианския културен институт – София

The exhibition, which is organized in collaboration with the Italian Institute of Culture in Sofia, opens on 22nd August 2012 in the presence of the Master, Silvio Formichetti, entitled CHROMATIC ARCHITECTURE at the Graffit Gallery Varna. The Italian artist will present a new series specially created for this occasion in an exclusive space with minimal set up on his favorite material: paper. In total, there are sixty works of art on rough paper, (sized 56 x 76 cm), with non-linear edges, which will not be framed so as to make the work appear free and open. The architectural concept of colour and the right chromatic combination dominates the structural composition of the works which, in this way, are rigorous and where nothing is left to chance. Some people even make reference to the works of Chinese paintings. The styles of architecture printed on the paper are very ‘airy’ and occupy only the central part of the pictorial space while the border remains empty and allows the picture to breathe.

Formichetti uses paper as a material because the printed colour is immediate. The technique is to use oil and textured filaments of color (dripping) which are obvious and repetitive. The particular use of red in his works expresses the feelings of passion and love which the artist feels toward paper. The strength and intensity of his art will captivate the public.

The Graffit Gallery Varna is to host Formichetti’s second work in Bulgaria – a country with which he has established a deep inner dialogue. He is widely recognized as one of the leading European informal expressionism living icons. His first exhibition was entitled BULGARIAN VISIONS, with 60 large oil paintings, which took place earlier this year in Sofia at the National Gallery of Foreign Art. On the opening night the Italian artist demonstrated his technique on canvas to guests. The video of this memorable evening will be screened during the exhibition in Varna.

Silvio Formichetti was born in Pratola Peligna (AQ) in 1969, where he lives and works. As a self-taught painter, his early work depicts female nudes and landscapes in the Abruzzi highlands. Since the mid-90s he has become interested in informal painting by Pollock to the entire American Action Painting and to Dova, Afro, Vedova and Hans Hartung. In 1999 he became involved in Abstract Art related to signs and gestures and featured in the 54th Venice Biannual Art Exhibition in 2011 by Vittorio Sgarbi. He has exhibited his work throughout Italy and became internationally recognised in Sofia.

Anna Amendolagine – Director of Italian Institute of Culture in Sofia

     

Коментарите са изключени.

Архив