Graffit Gallery Varna
Академично-свободно, групова изложба, 15.12.- 05.02.

Проф. Андрей Даниел
Проф. Ангел Станев
Проф. Десислава Минчева
Проф. Димитър Чолаков
Проф. Емил Попов
Проф. Ивайло Мирчев
Проф. Станислав Памукчиев

Замисълът на изложбата се роди в резултат на идеята, да се покажат произведенията на художници, които са достигнали до високите творчески нива на изява в съвременното ни изкуство и имат академична кариера на професори в различни сфери на визуалните изкуства – живопис, скулптура, рисунка и др.
“Академично-свободно” не е атрактивно и самоцелно название. Имената на професорите от НХА – Ангел Станев, Андрей Даниел, Емил Попов, Станислав Памукчиев, Десислава Минчева, Ивайло Мирчев и Димитър Чолаков (ШПУ “Константин Преславски”), са свързани с една талантлива генерация художници посветили се на свободното творчество и на академичната преподавателска кариера.
Изложбата “Академично-свободно” е резултат на свободен избор, на свободното артистично изобразяване и представяне на участниците в нея.
Най-същественото за творците е реалната им естетическа принадлежност към едно концептуално, дълбоко съдържателно изкуство. Изразено с езика на конвенционалните или неконвенционални форми, творчеството им се подчинява на високите художествени критерии, в които естетическото въздействие се подхранва, не от каноничните подходи и норми на академичното художествено образование, а от свободата на авторския стил и идея. Произведенията независимо жанровете си и стилът въздействат  с чистите изповедни струи на поезията вложена в художествената образност. В тях резонират творческите вълненията от живата реалност, трансформациите на въображението, което достига тайнството на видимите и невидими неща.
Изложбата “Академично-свободно” можем да разглеждаме, като експозиция със свободен авторски избор на художници, открили собствен път и признание в изкуството. Това са личности от новото ни време, които се движат паралелно в духовното русло на творческата свобода. Тяхното творческо вдъхновение ражда художествените ценности на нашето време. Ние, само трябва да ги видим и оценим. Но те, като истински “ Учители” имат друга голяма мисия – професионално и духовно, да изведат в пространството на българската визуална култура както новите арт поколения, така и новите си творчески прозрения на зрели талантливи творци.

Куратор:
Пламена Димитрова

Коментарите са изключени.

Архив