Graffit Gallery Varna
Graffit Gallery
Покана за участие в изложбата „Видимо/Невидимо“, краен срок 15.04.2016

Сдружението на художниците – Варна съвместно с Галерия „Графит” Ви канят да участвате в групова регионална изложба през април и май 2016 г.
Тема на изложба “Видимо/Невидимо”, като обяснителният текст е приложен към поканата за участие.
Ще се приемат произведения от автор в следните 5 категории:

1. Живопис.
2. Работа върху хартия – графика, ръчна хартия, рисунка, акварел.
3. Скулптура.
4. Нови медии / инсталация, обекти, дигитални изкуства , видеоарт, мултимедиа).
5. Фотография.

Условия за участие

До журиране от селекционното жури, ще бъдат допуснати произведения, които отговарят на следните условия:
– В регионалната изложба могат да вземат участие автори, професионални творци, без ограничения, които са родени във Варна и региона, или живеят във Варна и региона.
– Предложените за участие произведения трябва да са новосъздадени не по-късно от 2015 г. и да не са били представяни в други изложби и конкурси на територията на Варна и региона.
– Творбите трябва да отговарят на условията, зададени от организаторите, свързани с темата и следните техника и формат :
1. Живопис – до 2 произведения голям формат (над 100 см по дългата страна) ИЛИ до 3 произведения малък формат (до 100 см по дългата страна, но не по-малко от 40 см)
2. Работа върху хартия – графика, ръчна хартия, рисунка, акварел – до 2 произведения голям формат (над 100 см по дългата страна) ИЛИ до 3 произведения малък формат (до 100 см по дългата страна, но не по-малко от 40 см)
3. Скулптура – минимален формат- височина 20 см, максимален формат – височина 200 см;
4. Нови медии – инсталация, обекти (формати като в т. 3), дигитални изкуства (за 2D – формати като в т. 2, за 3D – фомат като т.3), мултимедиа, видеоарт (максимална продължителност до 10 минути във формат .avi или .mpeg (PAL), във висока резолюция, като препоръчителните размери са 1280 px / 720 px (16:9); минимален 720 px/576 px),
5. Фотография /аналогова и дигитална/ – до 2 произведения голям формат (над 100 см по дългата страна) ИЛИ до 3 произведения малък формат (до 100 см по дългата страна, но не по-малко от 40 см)

Няма такса за участие.

– Транспортирането на творбите до и от адрес гр. Варна, ул. „Л. Каравелов”1, е за сметка на авторите.

– Авторите, участващи в изложбата с подписването на договора, изразяват и съгласието си за репродуциране, излъчване, прожектиране на творбите си за нуждите на изложбата и рекламата й.
– Творбите, предложени за участие трябва да са рамкирани и/или подготвени за експониране, като трябва да бъдат придружени с етикет ,съдържащ следната информация -автор, заглавие, година на създаване, техника, формат и при нужда техническо описание за инсталиране.
– Организаторите имат право да не приемат творби, които не отговарят на зададените условия и които не са бил и представени в срок.

Крайни срокове за участие:

– Приемане на произведения от 13 до 15 април 2016 г. на адрес гр. Варна, ул. „Л. Каравелов”1 придружени с информация за автор, заглавие, размер, техника и цена;
– Приемане на творби по електронната поща – до 15 април.
Творби от категория „нови медии”, могат да бъдат изпращани по електронната поща, като файловете са във формати – pdf, jpg, avi, mpg и др. и не са по-големи от 10 MB или чрез линкове към уебсайт или сървър.

Селекция на журито – 16 април.

Подреждане и експониране – 17-19 април.

Пресконференция – 20 април.

Откриване – 20 април.

Селекционно жури:
1. Венцеслав Антонов – СБХ – представителство Варна
4. Живко Дончев – скулптор
5. Надежда Гущерова – представител на галерия „Графит”.

Галерия „Графит” ще връчи две награди – плакет и диплом – за цялостен принос и за млад автор до 35 години.
Всички селектирани автори и творби ще бъдат включени в каталог на изложбата, който ще бъде предоставен на културни институции, колекционери и галерии.

Темата

Темата „Видимо/Невидимо” е отворена за интепретации в различни художествени теми, жанрове, сюжети, изразни средства, композиции и образи. Изхождайки от онтология-та на Античността, постулираща дуализма на два вида битие – на невидимите неща, които са абсолютни, вечни и божествени (идеите на Платон или числата на Питагор) и видимите – тленни и смъртни. Инспирации от християнската традиция, персонализирана в Символа на вярата „един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо…”. Християнският гносис, мислещ съществуването на светове – материален (видим) и духовен (невидим), внушава наратива за Бог, който в своето невидимо битие сътворява видимата действителност и тя е носител на промисъла и благодатта; божественото и неговите символи в човешката реалност, въображаемите храмове. Рефлексии върху модерната феноменология, която допуска художникът да пресъздаде нещата и състоянията не „по идея”, а такива, каквито те се явяват, затова модерността признава възможността творецът да описва нюансите. Светлина и тъмнина; негатив и позитив задават различните прочити на темата „Видимо/Невидимо”. Това е тема много богата на смисли, натоварена с множество културни инвенцции. Авторът има свободата да естетизира, проблематизира, експериментира; да заеме питащо, критично или опоетизиращо отношение към традициите, културни и социални ситуации, използвайки класическа или модерна иконография, фигуративни или нефигуративни композиции; да минимизира или абсолютира стойности и същности.

Доротея Павлова

 

За допълнителна информация – тел. 052 989 999 или пишете на
manager@graffitgallery.com

Коментарите са изключени.

Архив