Graffit Gallery Varna
26-ти МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ 2018 в Галерия „Графит“

 в Галерия „Графит“

ПРОГРАМА ШОУКЕЙС

5 юни (вторник), 19:00 – 21:00

6 юни (сряда), 18:00 – 20:00

7 юни (четвъртък), 19:00 – 21:00

Център АЛОС

ЩАСТЛИВИЯТ БЕКЕТ

идея и режисура: Марий Росен
сценарий: Марий Росен и Ана Вълчанова
сценография и костюми: Петя Боюкова
музика: Константин Тимошенко
участват: Ана Вълчанова, Марий Росен, Петя Боюкова, Константин Тимошенко
Интерактивен спектакъл, вдъхновен от последната пиеса на автора-абсурдист Самюъл Бекет „О, щастливи дни” (1960). В нея е скициран един от най-поразителните образи на човешката ситуация в неговия свят – жизнерадостната Уини, която посреща и изпраща всеки ден, зарита до кръста в земята с неизменната черна чанта до себе си. Докато изпълнява обичайните ежедневни ритуали, тя все повече потъва надолу. Екипът на Марий Росен заменя оригиналния текст на пиесата с текстове, които самата публика е създала чрез отговорите си в анкетата към спектакъла. Актрисата Ани Вълчанова превръща Уини в образ, който дава глас на личните отговори и възприятия на всеки от зрителите към големите теми на Бекет: как тече времето, как живеят вещите, как разбираме думите, как чувстваме, как помним…

Макар да е вдъхновено от пиесата на Самюъл Бекет “О, щастливи дни!”, в представлението се ползват само няколко цитата от нея. Основната част от текста ще бъде написан от зрителите. Ако искате да сте един от тях, трябва да попълните анкета и Вашите отговори ще станат задължителна част от драматургията на представлението, но само вечерта, когато Вие го гледате. Чувствайте се напълно свободни. Вашата анонимност е гарантирана. Вие и само Вие ще разпознавате текстовете, които сте написали. Анкетите могат да бъдат намерени на касата на Драматичния театър – Основна сцена и тяхното попълване е необходимо, за да закупите Вашия билет най-късно до 30 май. 

Представлението е реализирано с подкрепата на Програма „Култура“ на Столична община за 2017 г.

 Представлението на 6 юни ще е със субтитри на английски език.                                   Билети: 10 лв. на касата на Драматичен театър, Основна сцена.

Снимка: Яна Лозева

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

26th VARNA SUMMER INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL 2018

at Graffit Gallery

SHOWCASE

5 June, 19:00 – 21:00

6 June, 18:00 – 20:00

7 June, 19:00 – 21:00

Alos Centre

HAPPY BECKETT

Idea and directing: Mariy Rosen

Script: Mariy Rosen and Ana Valchanova

Set design and costumes: Petya Boyukova

Music: Konstantin Tymoshenko

Cast: Ana Valchanova, Mariy Rossen, Petya Boyukova, Konstantin Tymoshenko

 An interactive performance inspired by absurdist author Samuel Beckett’s last play “Happy Days” (1960). Mariy Rosen’s team replaces the original text of the play with texts created by the audience members who have to fill in in advance a specially prepared online questionnaire. The performance is built up as a creative, charming and engaging theatrical installation. It is centred around the actress Ani Valchanova who turns Beckett’s Winnie into a character that gives voice to each spectator’s personal answers and perceptions about the author’s major themes: how time flows, how objects live, how we understand words, how we feel, how we remember…

Although the performance is inspired by Samuel Beckett’s play “Happy Days” only a few quotes from it are used in it. The main part of the text will be written by the spectators. If you want to be one of them you will have to fill in our questionnaires and you answers will become a mandatory part of the dramaturgy of our performance but only on the evening when you watch it. Please feel perfectly free. Your anonymity is guaranteed. You and only you will recognize the texts you have written. You can find the questionnaires at the box office of Drama Theatre, Main Stage and you must fill them in in order to buy your ticket not later than 30th May.

On 6th June with English surtitles.

The production is financed by Culture Programme of Sofia Municipality for 2017.

Tickets at the ticket office of Drama Theatre – Main Stage.

Tickets: 10 BGN

Photo: Yana Lozeva

_DSC1838s

 

 

 

 

Коментарите са изключени.

Архив