Graffit Gallery Varna
Генезис, изложба на неформална група от 22 млади български художници, 07.03.-24.03.

Една неформална група от художници, родени главно през първата половина на 80-те години на ХХ век, се събират в изложбата „Генезис”. Очакват да се случи нещо интересно и значимо за Варна – града, в който повечето от тях живеят и работят и са получили средното си образование в Националното училище по изкуствата „Добри Христов”. Тяхното по-нататъшно формиране е продължило в Националната художествена академия, Велико-Търновския университет, Шуменския университет и Нов български университет, с пътувания в други страни и участие в самостоятелни и колективни изложби. Не са неизвестни за ценители и по-широка публика, но все още не са достатъчно познати. Свежестта на творческите им търсения в живописта, скулптурата, графиката, рисунката и фотографията е впечатляваща и непреднамерена. Определено може да се каже, че персоналните им почерци са ясно изведени и развити, независимо от сравнително краткия изминат път.
Александър Бузилов, Александър Петров, Боян Янев, Васил Пенчев, Венци Марков, Веси Радева, Георги Кенаров, Емилия Бояджиева, Ивайло Николов, Илиян Пеев, Кирил Харалампиев, Марина Варенцова – Русева, Мирослав Йотов, Николай Русев, Светлан Стефанов, Свилен Георгиев, Стефан Стефанов, Христина Цонкова, Христо Савов, Юлия Бузилова, Явор Григоров и Явор Пенев споделят убеждението, че в името на Изкуството има смисъл да бъдат заедно, за да покажат публично любовта си към красивото – като един вик, че ги има, че са тук, че работят – и с подобна изява да отворят „вратата” за всички млади техни колеги. В контекста на художествения живот днес, който в значителна степен е ограничен и негативно повлиян от обществената среда, искрената вяра в силата и енергията на творчеството е достоен за уважение мотив за отговорно професионално и личностно поведение.
Историята на изкуството е богата на много примери за създадени в ранна възраст произведения, които след време се оказват т.нар. „христоматийни образци” от високо цененото наследство на техните автори. Категоричен отговор на какво се дължи това няма. Но със сигурност свободата, непорочността, целеустремеността и талантът на младите създават своеобразна амалгама от емоционалност, която заслужава още сега да бъде споделена и подкрепена.
Весела Христова-Радоева
Изкуствовед, член на УС на СБХ

Александър БузиловРоден 1985 г. в гр. Днепропетровск, Украйна.2004 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна2012 г. – завършва Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” със специалност „Пространствен дизайн”.Има множество участия в общи изложби и лични проекти.
  Александър ПетровРоден 1983 г. в гр. Варна.2001 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.2006 г. – завършва Нов български университет – гр. София със специалност „Графичен дизайн”.

Участник в множество групови изложби. Негови творби са притежание от основно от чуждестранни клиенти, галерии, фирми и любители на изкуството.

Боян ЯневРоден 1963 г. в гр. Варна.1991 г. –  завършва Националната художествена академия – гр. София, специалност “Илюстрация” при проф. Румен Скорчев.Има над 20 самостоятелни изложби в България, Германия, Австрия и САЩ. Автор е на художествения образ на Международния музикален фестивал „Варненско лято”. През 2001 г. получава наградата за млад автор на XI Международно биенале на графиката – Варна. Илюстрирал е над 20 книги на български и чужди автори, като последната книга е „Черупката” на Вили Цанков.
Васил ПенчевРоден е 1985 г. в гр. Червен Бряг.2004 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.2010 г. – завършва Националната художествена академия – гр. София със специалност „Живопис” при проф. Ивайло Мирчев и проф. Десислава Минчева.

Участва в редица изложби в страната и международни пленери.

Венцислав МарковРоден е през 1984 г. в гр. Варна.2003 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2010 г. – завършва Националната художествена академия – гр. София, специалност „Метал”.

2011 г. – първа самостоятелна изложба, гр. Варна.

Участва в множество представителни изложби на Съюза на българските художници (СБХ) в страната и чужбина и международни пленери.

  Веселина РадеваРодена през 1988 г. в гр. Варна.2008 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2012 г. – завършва Националната художествена академия – гр. София, специалност „Графика” при проф. Христо Стайков.

Участия в изложби в страната и чужбина.

  Георги КенаровРоден 1985 г. в гр. Варна.2004 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2008 г. – завършва Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „Графика”.

Има участия в колективни изложби, пленери, конкурси, международни уъркшопи.

  Емилия Бояджиева – ПееваРодена 1984 г. в гр.Варна.2003 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2009 г. – завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Живопис”.

2012 г. – редовен докторант към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките.

Има много самостоятелни изяви и участия в редица общи изложби в страната и чужбина. Илюстрирала е над 10 книги – лирика и драма на български автори.

Ивайло НиколовРоден е 1982 г. в гр. Варна.2000 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2005 г. – завършва Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Живопис”, след което четири години учи и работи в Италия при художника Атос Фачинкани.

Картини на Ивайло Николов са в колекциите на български и чуждестранни ценители, галерии и фирми.

Илиян ПеевРоден е в гр. Ямбол през 1980 г.2008 г. – завършва Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Живопис” при доц. Йордан Парушев.

Има редица самостоятелни изяви, участва в множество колективни изложби в страната и в международни пленери.

  Кирил ХаралампиевРоден е 1981 г. в гр. София.

2006 г. – завършва Националната художествена академия – гр. София със специалност „Живопис” при проф. Валентин Колев. От 2007 г. е член на Съюза на българските художници.

Работи в областта на живописта и рисунката. Има три самостоятелни изложби и участва в множество колективни.

  Марина Варенцова – РусеваРодена е 1971 г. в Санкт Петербург, Русия.

1995 г.  – завършва Руския държавен педагогически университет „А. И. Херцен” в Санкт Петербург със специалност „Живопис”.

Има множество самостоятелни изложби и участия в пленери в страната и чужбина.

  Мирослав ЙотовРоден е 1977 г. в гр. Исперих.

1995 г. – завършва Хуманитарна гимназия „Акад. Анание Явашов” в Разград.

2000 г. – завършва педагогика на изобразителното изкуство в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

2006 г. – I място, Скулптурен симпозиум в гр. Шумен.

Участва в групови и самостоятелни изложби в България и чужбина.

Николай РусевРоден през 1969 г. в с. Цонево, обл. Варна.

1995 г. – завършва Руския държавен педагогически университет „А. И. Херцен” в Санкт Петербург със специалност „Живопис”.

Има множество самостоятелни изложби и участия на пленери в страната и чужбина.

Светлан СтефановРоден е 1967 г. в гр. Варна.

1994 г. – завършва Технически университет в гр. Варна.

Има участия в над 30 изложби и международни фотопленери. Печели редица национални и международни награди в областта на компютърната графика и фотографията, сред които два медала от Лондонския салон на фотографията 2009 и 2010 г., сребърен медал от Венецианския фото конкурс 2009 г., първа награда в конкурса „Модерни времена” на сп. Public Republic през 2008 г.

Свилен ГеоргиевРоден 1979 г. в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич.

1998 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2006 г. – завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „Педагогика на изобразителното изкуство” при проф. Милан Андреев.

Има редица участия в групови изложби и пленери.

  Стефан СтефановРоден 1978 г. в гр. Разград.

2002 г. – завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Живопис” при проф. Георги Костов.

Oт 2002 г. до днес живее и работи в град Варна в сферата на живописта.

През 2012 г. участва в Балканското квадринале „Митовете и легендите на моя народ“ в Стара Загора., в VI Национално бианале на малките форми в изобразителното изкуство в Плевен и в груповата изложба за наградата на галерия „Графит“, Варна под мотото „АртЩорм“.

  Христина Цонкова

Родена 1984 г. в гр. Силистра.

2003 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2011 г. – завършва Националната художествена академия – гр. София, специалност „Метал”.

Взема участия в редица изложби в страната и чужбина, както и в международни уъркшопове.

  Христо Савов

Роден 1981 г. в гр. Варна.

2000 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2004 г. – завършва Националната художествена академия – гр. София, специалност „Живопис”.

Работи в областта на 3D дизайна.

Юлия Бузилова

Родена 1984 г. в гр. Днепропетровск, Украйна.

2003 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

Живее и работи в морската столица. Има множество участия в общи изложби и самостоятелни проекти.

Явор Григоров

Роден 1982 г. в гр. Варна.

2001 г. – завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов” – гр. Варна.

2005 г. –  завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Живопис”.

Участник в множество сборни изложби. Негови творби са собственост в десетки ценители, галерии и фирми.

  Явор Пенев

Роден 1982 г. в гр. Варна .

2005 г. – завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „Скулптура” при проф. Величко Минеков и проф. Коста Денев.

2007 г. – завършва магистърска степен в Националната художествена академия – гр. София, със специалност „Скулптура” при проф. Емил Попов.

2012 г. – дебютна самостоятелна изложба в галерия „Тереза”- гр. Варна.

Има участия в колективни изложби в страната.

Коментарите са изключени.

Архив