Graffit Gallery Varna
AQUASOLAR, ХРИСТО ЧУКАЧЕВ, изложба дигитална графика 09.10.-27.10.2017

Галерия „Графит”

представя

AQUASOLAR

ХРИСТО ЧУКАЧЕВ

изложба дигитална графика

09.10.-27.10.2017
Вернисаж | 09.10.2017 | 18:30 часа

 

ХРИСТО ЧУКАЧЕВ

Христо Павлов Чукачев е роден през 1937-ма година. Доказан професионалист в областта на инженерната дейност, с умения, високо оценени със сертификати у нас и в чужбина. Паралелно с това той се посвещава и на фотографията, която става негова втора природа. Именно тя е изкуството, в което талантът му се разгръща най-пълно. Може би защото позволява експерименти, общуване, изразяване на интимни преживявания и търсене на сложни и новаторски решения.

Дейността и постиженията на Христо Чукачев като художник фотограф са безспорни. Те са плод на дългогодишен опит и практика. Председател е на фотосекциите към кино-фотоклубовете в градовете Варна и Девня, където организира множество фотоизложби. От 1976-та до 1989-та година е кореспондент на списание „Българско фото“. През годините сътрудничи на „Булгарреклама“ София и Варна, а така също и на „София прес“ с множество фотографии, свързани с популяризирането на България в чужбина. Със свои снимки илюстрира ежегодните издания на „Седмица на морето“ в Морската столица, както и много вестници и списания, свързани с развитието на редица български градове като Варна, Шумен, Добрич, Девня и други.

През 1975-та година във Варна открива първата си самостоятелна изложба „Цветна фотография“, която е не само началото на една своеобразна поредица от индивидуални изяви, но е и най-ранния опит в България за копиране на цветни снимки по т.нар. адитивен метод, специално разработен от него.

В творческата си биография Христо Чукачев има участия в множество български и чуждестранни фотоизложби, като е носител на редица престижни награди. По-значимите отличия, които притежава са от фотографски експозиции в Германия (Пентагон Орво и JOBO), Испания (1981г. – V Биенале на фотографията – II-ра награда)и България (София, Пловдив, Варна, Габрово).  През 1979-та година е удостоен със званието „Фотограф-художник“ от Комитет за изкуство и култура към Министерски съвет.

През последните десетилетия, авторът отделя голяма част от времето си за да развива и усъвършенства своите уменията в областта на фотографията, чрез прилагането на новите цифрови технологии. Неговите търсения в тази посока представляват едно своеобразно преосмисляне и трансформиране на фотоса във вариантни решения и формати, посредством експресивна цветност, базирана на растерното тониране и образна мултипликация. Така той променя из основи процеса на фотообработка, създавайки микро програмата – „Агфа – Вектор“.

Произведенията, които създава на този принцип, са емблематични за творчество му и емоционални за самия него. Използвайки фотографския си усет и предимствата, които цифровите технологии дават, той преработва заснетите обекти от действителността, създавайки един пъстър калейдоскоп от изображения в различни цветови хармонии и гами. Тяхната условност е затворена в мащабите на художествения изказ със заявена индивидуалност. Налице е изграждането на един виртуално устойчив свят, в който образите са интерпретирани свободно. В тях се долавя личността на автора, която провокира зрителя да стане съпричастен на неговите експерименти, търсения и постижения. Именно цветните стойности и прецизните технологични способи, които защитават авторската фигуративност, разнообразяват формата, карайки я да вибрира. Те са гарант за наличието на собствен почерк, отличаващ се с особена убедителност. Това предава на творбите самостоятелно въздействие.

Оставайки подвластен на собствените си настроения, Христо Чукачев следва различни подходи. В резултат на това, стиловата определеност на всяко произведение идва сама по себе си. Така при него „индивидуалният стил“ не е веднъж завинаги намерен, той е по-скоро опит постоянно да открива непознатото в себе си. Независимо от това, в неговото творчество се долавят няколко основни насоки, които го характеризират. Първата се състои в опита да пресъздаде действителността като определен визуален израз. Тази повишена сетивност, активно съдейства за засилване на възприятието, независимо от сравнителната отдалеченост от обекта. Втората линия, която сякаш отрича предходната, е в превръщането на фотографския мотив в картинна структура. За целта използва средства като разлагане или наслагване на формата. Третата посока е свързана със засилената интензивност на колорита, като цветовите гами подсилват драматизма на композициите, отправяйки послания, които влияят визуално и емоционално. И не на последно място, в творбите, които най-общо създават усещане за импресии, формите се разчупват или преливат една в друга, при което цветността не подчертава сюжета, а активизира въздействиетоот него. Затова и пространствата в композициите изглеждат уютно интимни. В повечето от тях човешкото присъствие липсва или е едва доловимо. Тази особеност прави неговите произведения толкова привлекателни. Те осигуряват спомена за топлината на едно емоционално докосване до първоизточника, въвличайки зрителя като събеседник.

Всичко това придава чувственост и поетичност на неговото изкуство. То е ярък пример за творческа интелигентност и артистична освободеност, въплъщавайки стремежа на автора да разшири параметрите на своето творчество, съобразно динамиката на времето. Така Христо Чукачев създава едно уникално и новаторско изкуство, с подчертано авторска логика, която превръща произведенията в поглед навън и навътре към сянката и светлината на миналото и настоящето. Те провокират различни мисли, спомени, емоции и преживявания, спирайки времето, за да дадат простор на въображението, превръщайки се и в покана за съпреживяване. Тя е предизвикателство да се преодолее безразличието към околния свят, а това гарантира на автора достойно място в съвременната национална и световна визуална култура.

 

 

доц. д-р Деница Янева

 

Коментарите са изключени.

Архив