Graffit Gallery Varna
Къде живее Марсианският президент?, инсталация на Петко Дурмана, 12.04.-14.05.

Къде живее Марсианският президент?
Инсталация за алтернативна реалност
12.04. – 14.05.

english version below

„Ще започнем с изпращането на астронавти на астероид за първи път в историята на човечеството. В средата на 2030 г. вярвам, че ще можем да изпратим хора в орбитата на Марс и да ги върнем невредими на Земята; ще последва кацане на Марс и очаквам да бъда все още тук, за да го видя. “
(Реч на Барак Обама в Космическия център „Кенеди”, представящ неговата космическа политика, 15 април, 2010)
Това беше обещанието на президента на САЩ, когато закри програмата Space Shuttle и отмени продължението й с програмата Constellation и по този начин остави световния лидер в космическите изследвания без ракетни носители, способни да изнасят хора в Космоса.
Освен това, две години по-късно през 2012 г. Обама предложи намаляване дори на започналата десетки години назад безпилотна изследователска програма за намиране живот на планетата Марс.
Всичко това звучи нелогично и очевидно в противоречие за човек, който обеща да бъде най-научният президент в американската история, но ако приемем, че той е марсианец, преоблечен като човешко същество, става логично, че истинската му мисия е да попречи на хората да кацанат на Марс.
Имате уникалната възможност да видите за първи път в човешката история как медийният художник Петко Дурмана е успял да декодира реалното телевизионно излъчване на Обама от космическия център Кенеди и с помощта на специални честоти на вълните отвъд човешките възприятия да визуализира истинското му марсианско лице.

Проектът е в предварителната програма на фестивала Con.tempo 2012, организиран от фондация „Рая Георгиева“, който ще се проведе във Варна от 10 до 14 май.

Where Does the Martian President Live?
Alternate reality installation

“We’ll start by sending astronauts to an asteroid for the first time in history. By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to earth, and a landing on Mars will follow, and I expect to be around to see it.”
(Barack Obama’s space policy speech at the Kennedy Space Center, April 15, 2010)
This was the promise of the US President when he canceled the Space Shuttle program and its continuation Constellation program. In this way he left the country, currently leading in Space research, without any rocket launchers capable of manned missions at all.
Moreover, two years later in 2012 Obama proposed a reduction even in research programs which were started dozens of years earlier, and were meant for finding life on the planet of Mars.
This sounds illogical and is obviously a contradiction, when we think of Obama as the man, who promised to be the most scientific President in the American history. But if we assume he is a Martian disguised as a human being, it becomes quite logical for us, that his real mission must be to prevent humans from landing on Mars.
For the first time in the Human history, now you have the chance of seeing how media artist Petko Dourmana has managed to decode Obama’s real TV broadcast from the Kennedy Space Center, by using special frequencies beyond human perceptions, and to visualize his real Martian face.

The installation is included in the preliminary program of the Con.tempo Festival for Contemporary Art, promoted by the Raya Georgieva Foundation, 10-14 May, Varna.

Коментарите са изключени.

Архив