Graffit Gallery Varna
Graffit Gallery
Posts Tagged ‘Salvador Dali’
Изкуството преди Утре. От Рафаело до Уорхол – 05.07. – 15.08.
Изкуството преди Утре. От Рафаело до Уорхол - 05.07. - 15.08.

Експозицията включва селекция на 80 живописни картини, като следва хронологичният принцип на представяне на шедьоври на западноевропейско изкуство от ХV до ХХ век, достойни образци от съкровищницата на световното изкуство.

Божествена комедия, Салвадор Дали 07.07.-07.09.
Божествена комедия, Салвадор Дали 07.07.-07.09.

За „Божествената комедия” на Дали се казва, че е най-значителната творба на художествената илюстрация на ХХ век. Илюстрациите на испанския художник са изградени свободно върху текста на най-великото италианско литературно произведение – „Божествена комедия” на Данте Алигиери. Дали се самоотъждествява с Данте и неговата алегория за пътуването на душата към Бога, водена през Ада (Inferno) и Чистилището (Purgatorio) от древноримския поет Виргилий, и след това през Рая (Paradiso) от Беатриче, обезсмъртената платоническа любов на Данте, а за Дали – съответница на неговата голяма любов – Гала.

Архив