Graffit Gallery Varna
Graffit Gallery
Класици на българската живопис ХХ век, 10.09.-29.09.

Колекцията на галерия „Инджов”, Пловдив представя избрана част от творчеството на български художници, които най-подходящо е да наричаме класици на модерната пластична култура у нас.
Организирането на подобни изложби ни връща към онова желание, да се съизмерим с ценностите на изкуството, в които вярваме, а те са, произведенията да бъдат художествен образ на една висша и хармонична реалност. Скромно казано, представянето на колекцията в галерия „ Графит” – Варна е „висока летва” за ценителите на изкуството. Това е колекция живописни платна заредени с прелестта на тънката естетика и с магичната мисия, да обогатяват с красота и духовност своите зрители. Така отпадат съмненията, които ни обземат, когато наблюдаваме инфлацията на класическите традиции в съвременното изкуство и безразличието към професионализма днес.
Представянето в една селекция на толкова значими за историята на съременното българско изкуство художници, ни помага да стъпим здраво върху непреходните стойности в изкуството. Това са автори, които творчески прехвърлиха мостовете между стиловете и школите, между модите и експериментите, между националнитне ни традиции и европейските, а някои като Кристо и към световните. В хронология те започват да работят от началото на ХХв., за щастие,  други Светлин Русев, Енчо Пиронков продължават да творят и в наши дни. Различни като стил, емоционалност, пластичен израз, като творчески съдби и идеология, със своя талант те разшириха трайно и реално условните граници на тематичния обхват, развиха визуалните идеи в различни насоки, откриха нови форми за социална реализация на изкуството си. В картините си, те вложиха стойности, които визуално хуманизират и развиват цивилизационните процеси.
Мнозинството от представените в колекцията автори са водещи фигури в модерното изкуство с изявен талант. Самите картини са плод на творческия им живот и поради това имат интересни истории или са уникални за изкуството на създателите си.
Колекцията  в 52 картини „разказва” за приятелството на галериста  Димитър Инджов с художници като Генко Генков, Димитър Казаков, Енчо Пиронков, Иван Кирков, Георги Кононец и др. В нея има творби откупени след  дългогодишна издирвателската работа като тези на Жул Паскин, Иван Милев, Данаил Дечев, Никола Танев, Бенчо Обрешков, Борис Иванов, Владимир Димитров-Майстора, Васил Стоилов, Константин Щъркелов, Елиезер Алшех, Илия Петров, Дечко Узунов. Включени са прекрасни образци от творчеството на  Светлин Русев, Генко Генков, едно наистина рядко за България живописно платно на Христо Явашев-Кристо от 1963 г. Уникални са картините от Цанко Лавренов, Златю Бояджиев и Нягул Станчев, които свидетелстват за  върховите постижения на творците от Пловдивската живописна школа в 60-те г. на ХХ в.
Когато направихме селекцията с Димитър Инджов за галерия „Графит”, Варна,  избрахме шедьовърни произведения от автори, които представляват зарязяващ творчески пример. Това  ни възвръща  усещането, че изкуството не може да изчезне в съвремието ни, че то става все по-важно в интелектуалната мотивация на хората, които го правят и на хората, които го колекционират.

Пламена Димитрова,
изкуствовед

Владимир Димитров - Майстора Димитър Казаков - Нерон Никола Танев

Бенчо Обрешков (1899-1970)
Борис Иванов (1904 – 1993)
Васил Стоилов (1904-1990)
Владимир Димитров-Майстора ( 1882-1960)
Генко Генков (1923-2006)
Георги Бакърджиев (1899 – 1972)
Георги Божилов – Слона (1935-2001)
Георги Кононец (1936)
Данаил Дечев ( 1891-1962)
Дечко Узунов (1899-1986)
Димитър Казаков – Нерон (1933-1992)
Елиезер Алшех (1908- 1983)
Енчо Пиронков ( 1932)
Жул Паскин (1885-1930)
Златю Бояджиев ( 1903- 1976)
Иван Кирков (1932-2010)
Иван Милев (1897-1927)
Илия Бешков (1901-1957)
Илия Петров (1903-1975)
Константин Трингов (1907-1981)
Константин Щъркелов (1889-1961)
Никола Танев (1890-1962)
Нягул Станчев (1900-1964)
Светлин Русев (1933)
Славка Денева (1929-1984)
Христо Йончев-Крискарец (1879-1950)
Христо Тержуманов, д-р (1936-2001)
Христо Явашев – Кристо (1935)
Цанко Лавренов (1896-1978)
Цветана Щилянова (1903-1994)

Коментарите са изключени.

Архив