Graffit Gallery Varna
Втората годишна изложба на НУИ „Добри Христов“ представя Галерия Графит

Галерия Графит представя „Млади надежди“


Втората годишна изложба на НУИ „Добри Христов“

Откриване на 01.07.2021 (четвъртък) от 18:30

Артистичните постижения на младите таланти от 8. до 11. клас ще се експонират до 17 юли. Експозицията включва живописни, графични, скулптурни и компютърни творби, рисунки. Разнообразието на жанрове на изящните изкуства е обвързано с програмите, по които се обучават учениците. По-голямата част от творбите представят светове, близки, разбираеми и обичани – портрети на приятели и близки хора, автопортрети, натюрморти, светът на природата – море, птици, животни, цветя. Пленерните пейзажи, част от които – създадени по време на производствените практики – пленери, са заредени със светлина, въздух, ярък колорит или настроението на различните сезони. Техниките, чрез които младите автори демонстрират своите умения и своя експериментаторски дух, са много разнообразни – маслени бои, акрил, темпера, акварел, линогравюра – черно-бяла и цветна, монотипия, бронз, гипс, туш, молив, креда, въглен. Компютърните технологии са неизменна част от живота на младите хора. В изложбата са включени компютърни графики на много високо художествено ниво. Искам да отбележа, че компютърните графики позволяват още по-големи възможности за експерименти с образите, текста и цветовото решение.

Коментарите са изключени.

Архив