Graffit Gallery Varna
ВЕРТИКАЛНА СТРУКТУРА, Диян Димитров, самостоятелна изложба живопис, 16.11 – 28.11.2016

Галерия „Графит“

представя

 

Диян Димитров

ВЕРТИКАЛНА СТРУКТУРА

изложба живопис

вернисаж | 16 ноември (сряда) | 18:30 часа

 

ЗАЩО „ВЕРТИКАЛНА СТРУКТУРА“?

Авторът възприема идеята за света, като изграден на основата на две структури – хоризонтална и вертикална.

Хоризонталната, по същество е прогресията на материалното благополучие и развитие. Основната поведенческа линия е създаване и натрупване на материални активи.

Вертикалната е балансиращата, духовната страна на нещата, проникваща на всички нива и управляваща по невидим и осезаем начин.

Живописта на Диян Димитров е фигуративна, тя излъчва фантазност с отпратки от личния му свят към митологични, религиозни и исторически теми. Образно разкрива пред зрителя дуалността на неговата душевност, в която сюрреалистичните визии на подсъзнателното бленуване и на преекспонираната натурност са хармонизирани в едно изведено от хронологията на времето пространство. В него динамиката съществува само посредством емоционалния процес, изразен в асоциативно наслагване на образи или фрагменти от материалния свят.

Точността и изяществото на детайлите в картините му се преобразява в един ювелирен ажур, който се проектира върху монохромна среда. Уравновесените, хармонични и доведени във формален порядък стереометрични форми, сред които са вписани реалистично изградени човешки тела или фрагменти от тях, носят илюзорност и метафизичност. Темите дават отпратки към персонално преживени неща пробудили въображението и духовността. Те съответстват и на стила и метода на живописта му.

Композициите в картините на Диян са изградени по хоризонтал и във вертикал, като пирамидални структури, които са познати още от времето на Ренесанса. Цветовете, начинът на живописване, са класически, „а ла прима“, в нежни полутонове с чисти форми и с изящен рисунък. Те са в унисон и с принципите на композиционния градеж, затворен между две траспарентни плоскости. Така, светът на неговите художествени произведения притежава завършена в себе си цялост и носи впечатлението от един умозрителен реализъм. На идеалния екран на картините се проектират визии от емпирически претворената реалност, образите са там, по силовите линии на емоциите, които владеят твореца. И той сякаш разказва, за стара къща с мотор, за райско езерце и горски плаж, за виденията и за отшелниците, за семейството и цивилизацията , за раците, лимоните и завръщането у дома.

В изкуството си Деян Димитров ни показва своята лична представа за красотата на живота, за смисълa и за душевните си емоции, творчески пресътворени в художествени образи в картините му. На тези „три дървета“ на мирознанието си, художникът гради своята философия за изкуството и своята въздействаща живописна образност.

Пламена Димитрова-Рачева, изкуствовед

Биография

1977 г. – роден в град София.

2005 г. – Завършва Национална художествена академия, София в курса на проф. Теофан Сокеров.

Избрани участия и изложби

Участва в множество художествени изложби у нас в галериите „Париж – Москва“, „Ларго“, „От-то“, „Графит“, Градска галерия – Балчик и др.

2012г. – куратор на изложба „Православие“, Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна

2009г. – изложба в Smithfield Art Gallery – Лондон.

2004г. – автор на стенописи в Маракеш, Мароко.

2001г. – носител на награда за „Голо тяло“ на Фондация „Устагенов“.

Понастоящем живее и работи в гр. Варна. Участник е различни в пърформанси, организира арт пленери и др.

Коментарите са изключени.

Архив