Graffit Gallery Varna
Любовни песни, самостоятелна изложба на Румен Саздов, 22.05.-20.06.

(english follows)

Галерия „Графит” със съдействието на „Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД

представят

ЛЮБОВНИ ПЕСНИ

самостоятелна изложба на Румен Саздов

22.05. – 20.06.2015

Вернисаж | 22.05.2015 | 18:30 часа

 „Варна, морето, сините вълни…” – тази стара любовна песен беше първата мелодия, на която разбрах текста още като момче по време на първата ми лятна почивка с майка ми и сестра ми във Варна.

След време разбрах какво е любовта и духовното състояние на влюбените. Тогава започнах да рисувам, защото не можех да свиря на никакъв инструмент. Та така вече 45 години се опитвам да уловя нюансите на обичта, еротиката и усещането да си влюбен и да бъдеш обичан…!!!

За тези неща става въпрос в настоящата изложба.

Румен Саздов

1959 – роден в Кюстендил. 1984 – завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „Живопис”. От 1989 -живее и работи в Прага, Чехия . 1991 – отваря галерия „Рапид” заедно с група български художници, Прага. 1995 – отваря своя самостоятелна галерия „Модиляни”, Прага. Избрани изложби: 1993-1999 – участва в изложби на аукционни къщи „Друо-Ришельо” и „Милон & Асосие”, Париж, Франция; 1996 – изложба „Новите диви”, „Ориентал Калчър Сентър”, Хонконг; 2013 – групова изложба на галерия „Агора”, Ню Йорк, САЩ.


Graffit Gallery and St. St. Constantine and Helena Holding AD

present

LOVE SONGS

solo exhibition of Rumen Sazdov

22.05. – 20.06.2015

Vernissage | May 22nd (Friday) | 06.30 p.m.

“Varna, the sea, the blue waves…“ this old love song was the first tune which lyrics I could understand, as early as my first summer holiday spent in Varna with my mother and sister. Back then, I was just a little boy.

At a later date I got to know love and the spiritual mood of the people in love. Back then, I took to painting because I could not play any musical instrument. And for 45 years now I’ve been trying to capture the shades of affection, erotica and the sensation of being in love and being loved.

These things are in the focus of my exhibition.

Rumen Sazdov

1959 – born in Kyustendil; 1984 – graduated in Painting from the University of Veliko Tarnovo St. St. Cyril and Methodius. Since 1989 – lives and works in Prague, the Czech Republic; 1991 – opened Rapid Gallery jointly with a group of Bulgarian artists; 1994 – registered in artvalue.com; 1995 – opened his own Modigliani Gallery in Prague.

Selected exhibitions: 1993 – 1999 – participated in the exhibitions of auction houses Drouot-Richelieu and Millon&Associe, Paris, France; 1996 – exhibition The New Divas, Oriental Culture Centre, Hong Kong; 2013 – group exhibition in Agora Gallery, New York, USA.

Коментарите са изключени.

Архив