Graffit Gallery Varna
GPS | Graffit Performance Series | Глутница шепти любовно в тъмното, 17.11. / 19:00

Глутница шепти любовно в тъмното
Танцово-театрален пърформанс

17.11. (събота) | 19:00 – премиера
Билети – 10 лв.

Концепция и хореография: Светлозара Христова и Диляна Филипова
Пърформъри: Мануела Саркисян, Йоана Йорданова, Георги Панайотов
Текст: Валя Петкова
Саунд дизайн: Иван Манов и Мартин Павлов (флейта)
Сценография и костюми: Велина Кокалова
Фотографски изображения: Драго Горанов
Графичен дизайн: Стойчо Чакъров

„Глутница шепти любовно в тъмното” e танцово-театрален пърформанс, чиято поетична плът се разгръща в срещата с човешкото тяло. А-Тялото… сцена-за-сцената, екран и прожектор, скулптиране на непроявени образи…
Представление за невъзможната наподобителност, изследващо границите, репрезентативните и комуникативните възможности на театъра. Образът върху ретината – умален и обърнат; очите заблуждават – другият е Друг, другото е Друго.
Какво има под клепача на нищото? Каква е плътността на тъмното? Триадата и монадата в отношение на неравенство или на уравнение? Лутам се, а съм част от глутница… Откритостта залага капани на открито и вече не е страшно, че Другият ще отвори очи…
А-типичен танц със себе си, опит да докосна сам себе си… Траектория от жажди, маловолия и тишини, огледала, държани от най-нежни ръце, колекция от просторни пашкули. Сълзата крещи по пътя между окото и устните, между устните и устните, надолу по кората на шията като опит за пробуждане на сънната артерия.

„Глутница шепти любовно в тъмното” е вторият независим театрален проект на колаборативното ядро от артисти, създали преди една година представлението „Ескиз в лилаво”. И в този проект трупата утвърждава своята колаборативна творческа методология, прохождаща следните етапи: избиране на конкретна тема / проблем, провеждане на предварителна изследователска работа във връзка с темата / провеждане на дискусии, същински централен етап: изграждане на несловесна движенческа партитура на базата на проведени физическо-пластически опити и генериране на текстови, музикален и визуален елемент от импулсите на движенческата партитура. Както в предходния, така и в този театрален проект / представление, централна задача на екипа е изследване възможностите, ходовете и живота на човешкото тяло в извънредното време-пространство на сценичната среда.

Представлението се реализира от Фондация „СИДЕЯ”, с подкрепата на Община Варна и Галерия „Графит”.

Неправителствената организация работи в полза на децентрализиране на свободната театрална сцена в България, както и за кандидатурата на Варна за ЕСК 2019 г.

Коментарите са изключени.

Архив