Graffit Gallery Varna
Димитър Манолов. Експерименти. Изложба – живопис, 18.10.-30.10.

„Експерименти” е 42-та самостоятелна изложба на варненския майстор Димитър Манолов. Изградил свой самобитен почерк на „екзотичен рисувач на голото женско тяло”, художникът изключително аскетично и скромно приема адмирациите на публика, ценители и експерти за изразителните му творчески дирения.

Откриване
17.10. (сряда) / 18:00

 

Настъпването на втората половина на 90-те години бележи успокоявяне и уравновесяване на богатия, стихиен и многопластов фактурен релеф в полза на ефирно, въздушно третиране на обемите. Вместо разбушувани морета, скали и мрежи в платната на автора се появяват обгърнати в мъгла питащи, очакващи и съблазняващи  женски фигури. От тогава жената става основен елемент, около който авторът разиграва своите търсения. Жената се търси като състояние на равновесие, като пълна хармония на обемите и безкраен източник на живот.

Мая Манолова, изкуствовед

Творчеството ми представлява вечно търсене, неудовлетворение, издирване на най-адекватната форма. Процесът на създаване прилича на дълъг път, който има множество малки разклонения. Отбиваш се и когато стигнеш до края, осъзнаваш, че това е поредната задънена уличка. Връщаш се и поемаш по друга.

Димитър Манолов

Био: Димитър Манолов е роден през 1932 г.във Варна, където живее и работи активно. Автор е на четиридесет и една самостоятелни експозиции и множество участия в регионални, национални и международни изложби. Работи в областта на живописта-морската тематика, пейзажа, актовата живопис, фигуралната композиция, натюрморта и портета. Член е на Съюза на българските художници.

Коментарите са изключени.

Архив